Om oss

Stavern og Brunlanes Næringsforeningen har som mål å legge forholdene best mulig til rette for de næringsdrivende i Stavern og Brunlanes.

Dette gjøres ved å påvirke de rette instanser, delta på aktuelle møter og samarbeide med andre som har det samme mål for Stavern og Brunlanes.

Foreningen kan bistå den enkelte ved behov som har med drift å gjøre

Foreningen inviterer til medlemsmøter, som øker bekjentskap og samarbeid mellom den enkelte butikk driver

Et medlemskap gir større tyngde til foreningen til å bli hørt i viktige saker.

Vårt mål: Et levende Stavern og Brunlanes hele året.