Innkalling til Årsmøte i Stavern og Brunlanes Næringsforening

Innkalling til Årsmøte i Stavern og Brunlanes Næringsforening

Innkalling til Årsmøte i Stavern og Brunlanes Næringsforening.

Tid: Tirsdag 11.02.20 kl. 19.00

Sted: Hotell Wassilioff

Agenda:

I den ordinære generalforsamling skal behandles følgende saker:
1. Styrets årsberetning.
2. Styrets årsregnskap oppgjort pr. 31.12. Resultatregnskap SBNF 2019
3. Fastsettelse av medlemsavgift.
4. Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
5. Andre saker som fremgår av møteinnkallingen.
6. Valg av styre etter innstilling fra valgkomiteen.
7. Valg av styreformann etter innstilling fra valgkomiteen.
8. Valg av valgkomité bestående av to personer.