Møte om sommerarrangementer i Stavern

Møte om sommerarrangementer i Stavern

Hvert år arrangeres det ulike arrangementer i Stavern i løpet av sommerhalvåret. Arrangementene finner sted blant annet i gatene i Stavern sentrum, på Kronprinstomta, på Torget, på Fredriksvern Verft osv.

Larvik kommune v/Kommunalteknikk Forvaltning ønsker at samle arrangører og de som berøres av arrangementene med henblikk på å koordinere neste års arrangementer på best mulig måte.

Det inviteres til åpent møte mandag den 22.10.2018 kl. 17.00-19.00 i Feyers gate 7.

S.U. senest den 15.10.2018 av hensyn til lokale og kaffe til: christian.trankjar@larvik.kommune.no

Følgende inviteres:

·         Stavern vel

·         Innbyggere i Stavern sentrum

·         Stavern og Brunlanes næringsforening

·         Glader Dager

·         Forsvarsbygg

·         Stiftelsen Barakke 4 Stavern Torg

·         Kommunaltekknikk Forvaltning, Larvik kommune

Innbyggerne i Stavern sentrum inviteres via annonse på Larvik kommunes hjemmeside og facebookside samt oppslag i ØstlandsPosten.

Alle oppfordres til å videreformidle denne invitasjonen til andre som kan ha interesse.

Mvh.

Christian Trankjær
Avdelingsleder
vei og trafikk

telefon: 33 17 10 00 / 934 18 820

larvik.kommune.no
Facebook