Medlemsfordeler

Medlemsfordeler:
* Mulighet til å delta på alle våre arrangementer
* Gi andre medlemmer gode tilbud
* Likeledes kan du motta gode tilbud fra andre
* Profilering via websider, sosiale medier osv.
* Redusert pris på annonse i Østlands Posten

Hvorfor bli medlem i SBNF?
* Du får bidra til næringsutvikling i ditt område
* Du får løpende oppdateringer på hva som er viktig
* Du får bygge nettverk og relasjoner
* Du får innpass på en sosial arena (en viktig møteplass)
* Du får faglig påfyll, interessante foredrag og nyttige møter
* Du får bidra til gjennomslagskraft og tyngde for næringslivet
* Du får bidra med innspill til faglig innhold
* Du får mulighet til å presentere deg selv
* Du får inspirasjon, motivasjon og nyttige tips

Vi har:
* En forening som jobber for det beste for Stavern og Brunlanes næringsliv
* Et aktivt nettverk
* Aktiviteter gjennom GLADE DAGER i Stavern og Brunlanes
* Godt samarbeid med viktige, sentrale aktører
* Mulighet til å påvirke offentlige myndigheter
* Du (og dine ansatte) får faglig påfyll og ny kunnskap