Markedsdager i Stavern 2019

Torgplass på Onsdagsmarkedet  Stavern sentrum,  3290 Stavern

Kontaktperson: Tom Viggo Olsen Epost: onsdagsmarked@gmail.com

Mobil 462 39 766

DET BLIR ARRANGERT 7 ONSDAGSMARKEDER I 2019.

26/6 – 3 ­/7 – 10/7 – 17/7 – 24/7 – 31­/7 – 7/8

Åpent 12:00 – 18:00.

Rigging fra 09:00 og nedrigging 18:00 – 21:00.

Alle biler må være tømt og kjørt vekk senest kl 11:00, da gatene vil bli sperret av da. Ubesatte stands vil da bli benyttet.

Sydende markedsliv og spennende vareutvalg i hele sentrum.

Levende musikk i sentrum fra kl. 14-18:

26/6 Jon Bruaas

3/7 Rolf Grongstad

10/7 Duoen Lennart og Wilhelm

17/7 Gromgutta

24/7 Kjell Arild Johannesen

31/7 Wilhelm Johansen

7/8 Egil Antonsen

Egen parkering for utstillere ca. 5 min gange unna. Pris kr 50,-­ pr dag. Dette bestilles sammen med påmelding sammen med ditt tlf nummer. Dette for at tlf nummer skal benyttes til åpning av bom til parkering.

Alle må bruke kortest mulig tid for varelossing, fjerne bilen i sentrum, for så å rigge.

Viktig at alle stands holder åpent til kl 18:00. Hver stand er på 3×3 meter. Alt utstyr må holdes av utstiller. Alle utstillere må fjerne sin egen søppel.

For utstillere med egenproduserte varer, eller utstillere som driver dette som hobby er prisen for 3×3 meter: Kr 350,-­ pr. stand / kr 2.050,-­ for alle dager (En gang gratis).

Næringsdrivende/proffe med rene salgsvarer er prisen: Kr 700,-­ pr stand / kr 4.200,-­ for alle dager. (En gang gratis). Ønskes ekstra plass ut over 3×3 meter, koster det kr 150,- pr meter

Vi har plass til utstillere fortsatt, dersom vareutvalget er innenfor det ønskelige. Derfor må søknaden inneholde en kort presentasjon av utstiller og utvalget.

PS! Veldig mange utstillere reserverte bestemte plasser allerede på siste utstillingsdag i fjor. Dette vil bli overholdt med noen få nødvendige unntak. Disse utstillerne blir kontaktet for ny plass. Endelig plassering av nye utstillere vil bli gjort siste kveld før markedsdagen. Eventuelle ytterligere opplysninger blir gitt etter at søknad er mottatt.

Svar til søkere blir sannsynligvis i slutten av mai. Søknad om plass legges inn her: MELD PÅ! 

Faktura blir sendt ut etter deres påmeldning av Stavern og Brunlanes Næringsforening.

Viktig! Markedskomiteen disponerer ikke gate- eller fortausplass andre dager enn disse dagene. Eventuelt andre arrangementer med mulig standleie blir bekjentgjort på samme måte som dette.