Styret i SBNF

Styret 2018:

Leder: Morten Chistensen E-post

Sekretær: Charlotte Jørgensen

Styremedlem: Ida Brandsæter Helgeland

Styremedlem: Dag Arild Bakken

Styremedlem/Kasserer: Ronny Andersen E-post